Makine Bülten

Takım Tezgahları – Makine Üreten Makineler

takım tezgahları

Takım Tezgahları

Takım Tezgahları Sektörün Tanımı

Bu rapor aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaraları verilen ürün gruplarını kapsamaktadır.

GTİP NO: 8456-8468, 8515

Takım tezgahları tasarımı ve imalatı temel mühendislik sanayidir. Takım tezgahı sektörü, genel makine imalat, otomotiv ve savunma sanayi sektörü ile doğrudan ilişkili bir sektördür. Takım tezgahları, bütün diğer makinelerin imalatını sağlayan bir ana makine ve yatırım malı olarak değerlendirilmektedir. İmal edilen her şey, ya bir takım tezgahı, ya da yine bir takım tezgahı ile imal edilmiş bir makine vasıtası ile yapılmaktadır. Kalemden, otomobil üretim endüstrisine kadar, her ürünün üretilmesinde bir veya birden fazla takım tezgahı kullanılmaktadır.

Diğer bütün endüstrilere ana malzeme sağlayan takım tezgahları endüstrisi, standart üretimin yanı sıra, siparişle talep edilen teknoloji yoğun ürünler de imal etmektedir. Takım tezgahları, yüksek kalitede ana makinelerle imal edilen yüksek hassasiyetteki mil, rulman, hassas kaymalı yatak ve vidalı hareket millerinden oluşmaktadır. Bir sahadaki makine imalatında kullanılan ana takım tezgahları teknolojisi, başka bir endüstri sahasında da yardımcı veya destekleyici teknoloji görevini üstlenebilmektedir. En ufak bir bağlantı, aktarma elemanını ve komponenti istenilen toleransta imal etmek için, takım tezgahları teknolojisine, bilgi ve tecrübesine ihtiyaç vardır. Bir ürünün imali, bu üretim için kullanılan takım tezgahlarıyla doğru orantılıdır. Başka bir deyimle, bir ülkenin teknolojik üstünlüğü ürettiği ve kullandığı takım tezgahlarının miktarı ve özellikleri ile doğru orantılıdır diyebiliriz. Takım tezgahları sektörü, gelişmiş ülkelerin sanayilerinin omurgasıdır.

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ

 

İhracat

 

Takım tezgahları ihracatımız yıllar itibariyle ciddi bir artış eğilimi göstermektedir. 2000 yılında 92,5 milyon Dolar olan takım tezgahları ihracatı, 2010 yılında 505,8 milyon Dolar, 2018 yılında ise 855 milyon Dolar değerine ulaşmıştır. 2019 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre %3,6 artarak 886,6 milyon Dolar seviyesindedir. Takım tezgahları ihracatımızın

%12’si Almanya’ya, %30’u ise Almanya, Rusya, ABD, Polonya ve Fransa’ya gerçekleştirilmektedir. İhracatımızda  ilk  10 ülkenin  payı %  43  iken,  ilk  20 ülkenin   payı

%65’dir.

İthalat

 

2000 yılında 455 milyon Dolar olan takım tezgahları ithalatımız, 2010 yılında 1,3 milyar Dolara, 2018 yılında ise 1.6 milyar Dolara yükselmiştir. 2019 yılında ithalatımız bir önceki yıla göre %22 azalarak 1,3 milyar Dolar seviyesine inmiştir. Takım tezgahları ithalatımızın

%25’i Almanya’dan, %70’i ise Almanya, İtalya, Çin, Tayvan ve G.Kore’den gerçekleştirilmektedir. İthalatımızda ilk 10 ülkenin payı % 87 iken, ilk 20 ülkenin payı

%96’dır.

Takım Tezgahları İhracatımız (ABD $)

 

İHRACAT
2018 2019 2018/2019

Değişim

Madde Data Grup Adı GTIP

Kodu

GTIP AD Dolar Dolar %
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACE.Takım Tezgahları

8456 MADDELERİN AŞINDIRILARAK, LAZERLE, FOTON,

ULTRASON

138,756,214 134,276,276 -3.2%
8457 METAL İŞLEMEYE MAHSUS İŞLEME MERKEZLERİ,

TEK İSTAS

14,962,356 38,337,566 156.2%
8458 METAL İŞLEMEYE MAHSUS TORNA TEZGAHLARI (

TORNALAMA

8,887,916 33,163,515 273.1%
8459 METALLERİ TALAŞ KALDIRMAK SURETİYLE

DELMEYE, RAYBA

14,294,814 12,677,001 -11.3%
8460 METALLERİ VEYA SERMETLERİ PARLATMA, ÇAPAK

ALMA, Bİ

16,203,597 14,052,283 -13.3%
8461 METALLERİ VEYA SERMETLERİ TAIAŞ KALDIRARAK

İŞLEYEN

28,282,186 32,817,293 16.0%
8462 METALLERİ DÖVME,ÇEKİÇLEME,KALIPTA

DÖVME,KESME, TAS

327,052,111 324,730,018 -0.7%
8463 METALLERİ VEYA SERMETLERİ TALAŞ

KALDIRMADAN İŞLEME

35,591,673 22,231,424 -37.5%
8464 TAŞ, SERAMİK, BETON, ASBESTLİ ÇİMENTO VB

MİNERAL M

19,978,358 21,619,474 8.2%
8465 AĞAÇ, MANTAR,KEMİK,SERT KAUÇUK, SERT

PLASTİK MADDE

102,510,492 98,906,904 -3.5%
8466 84.56 İLA 84.65 POZİSYONLARINDAKİ MAKİNALARDA

KULL

73,570,746 66,032,235 -10.2%
8467 EL İLE KULLANILAN, PNÖMATİK ,HİDROLİK VEYA

ELEKTR

19,819,194 22,492,455 13.5%
8468 LEHİM VE KAYNAK YAPMAYA MAHSUS MAKİNE VE

CİHAZLAR,

5,856,600 5,763,681 -1.6%
8515 ELEKTRİK, LAZER, IŞIK,IŞIN, ULTRASONİK VB

YOLLARLA

49,641,478 59,457,965 19.8%
Takım Tezgahları Toplamı 855,407,735 886,558,090 3.6%

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Verileri

 

Takım Tezgahları İthalatımız (ABD $)

 

İTHALAT
2018 2019 2018/2019

Değişim

Madde Data Grup Adı GTIP

Kodu

GTIP AD Dolar Dolar %
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nace.Takım Tezgahları

8456 MADDELERİN AŞINDIRILARAK, LAZERLE,

FOTON, ULTRASON

105,274,963 70,453,767 -33.1%
8457 METAL İŞLEMEYE MAHSUS İŞLEME

MERKEZLERİ, TEK İSTAS

297,720,706 213,255,960 -28.4%
8458 METAL İŞLEMEYE MAHSUS TORNA

TEZGAHLARI ( TORNALAMA

200,553,284 131,481,134 -34.4%
8459 METALLERİ TALAŞ KALDIRMAK SURETİYLE

DELMEYE, RAYBA

54,494,361 36,938,155 -32.2%
8460 METALLERİ VEYA SERMETLERİ

PARLATMA, ÇAPAK ALMA, Bİ

66,264,951 61,514,281 -7.2%
8461 METALLERİ VEYA SERMETLERİ TAIAŞ

KALDIRARAK İŞLEYEN

30,016,747 25,368,860 -15.5%
8462 METALLERİ DÖVME,ÇEKİÇLEME,KALIPTA

DÖVME,KESME, TAS

180,965,286 189,219,596 4.6%
8463 METALLERİ VEYA SERMETLERİ TALAŞ

KALDIRMADAN İŞLEME

60,512,000 67,354,589 11.3%
8464 TAŞ, SERAMİK, BETON, ASBESTLİ

ÇİMENTO VB MİNERAL M

85,483,801 29,470,692 -65.5%
8465 AĞAÇ, MANTAR,KEMİK,SERT KAUÇUK,

SERT PLASTİK MADDE

61,498,926 50,267,033 -18.3%
8466 84.56 İLA 84.65 POZİSYONLARINDAKİ

MAKİNALARDA KULL

165,669,026 169,978,210 2.6%
8467 EL İLE KULLANILAN, PNÖMATİK ,HİDROLİK

VEYA ELEKTR

195,071,198 126,973,571 -34.9%
8468 LEHİM VE KAYNAK YAPMAYA MAHSUS

MAKİNE VE CİHAZLAR,

6,062,314 8,618,768 42.2%
8515 ELEKTRİK, LAZER, IŞIK,IŞIN, ULTRASONİK

VB YOLLARLA

142,970,004 111,080,614 -22.3%
Takım Tezgahları İthalatımız 1,652,557,567 1,291,975,230 -21.8%

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Verileri

Ülkelere Göre Takım Tezgahları İhracatımız-İthalatımız (ABD $)

 

İhracatımız İthalatımız
Ülke Adı 2018 2019 2019 Ülke Adı 2018 2019 2019
Dolar Dolar % Dolar Dolar %
Genel Toplam 855,407,735 886,558,090 Genel Toplam 1,652,557,567 1,291,975,230
1 ALMANYA 66,490,146 106,123,121 12.0% 1 ALMANYA 336,016,562 321,612,384 24.9%
2 RUSYA FEDERASYONU 47,643,364 44,243,043 5.0% 2 İTALYA 244,217,908 176,029,872 13.6%
3 A.B.D. 37,306,784 40,192,798 4.5% 3 ÇİN 253,014,569 168,017,242 13.0%
4 POLONYA 36,461,967 34,059,640 3.8% 4 JAPONYA 174,432,279 120,537,120 9.3%
5 FRANSA 19,858,297 30,914,888 3.5% 5 TAYVAN 204,900,616 116,033,217 9.0%
6 CEZAYİR 34,829,943 27,771,552 3.1% 6 GÜNEY KORE 98,421,542 65,403,143 5.1%
7 İTALYA 22,066,936 26,532,446 3.0% 7 A.B.D. 48,132,056 48,743,875 3.8%
8 KANADA 20,730,420 24,660,875 2.8% 8 İSPANYA 34,654,276 36,329,090 2.8%
9 ROMANYA 20,732,038 24,142,391 2.7% 9 İSVİÇRE 59,989,114 35,525,571 2.7%
10 HİNDİSTAN 18,364,424 22,738,820 2.6% 10 FRANSA 34,299,213 30,336,369 2.3%
11 İSPANYA 29,765,351 21,337,143 2.4% 11 AVUSTURYA 20,974,163 27,305,263 2.1%
 

12

 

ÖZBEKİSTAN

 

14,675,918

 

20,961,047

 

2.4%

 

12

 

ÇEK CUMHURİYETİ

 

17,261,175

 

21,683,838

 

1.7%

13 İNGİLTERE 17,426,587 20,434,047 2.3% 13 İNGİLTERE 10,185,546 13,654,133 1.1%
14 BULGARİSTAN 22,070,647 19,715,906 2.2% 14 POLONYA 14,242,133 12,250,273 0.9%
15 HOLLANDA 18,921,319 19,554,304 2.2% 15 İSVEÇ 11,808,923 11,636,356 0.9%
16 MISIR 12,309,776 18,748,780 2.1% 16 TAYLAND 9,352,351 11,591,866 0.9%
17 IRAK 15,480,676 18,627,137 2.1% 17 HOLLANDA 7,027,247 8,630,775 0.7%
18 MACARİSTAN 13,091,470 18,135,529 2.0% 18 BELÇİKA 4,069,469 8,029,248 0.6%
19 SUUDİ ARABİSTAN 15,043,497 16,904,365 1.9% 19 SLOVAKYA 4,397,773 5,370,107 0.4%
20 MEKSİKA 17,914,263 16,408,816 1.9% 20 DANİMARKA 2,184,874 5,215,302 0.4%

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Verileri

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir