Makine Bülten

Makine Sektörüne Bakış

makine cnc machine

Türk Makine Sektörü son yıllarda gösterdiği istikrarlı gelişimi ile ülke ekonomisinin temel taşlarından birisi olmuştur.

2019 yılında 171,6 milyar $ olarak gerçekleşen toplam Türkiye ihracatından makine
sektörü %11`e yakın pay almaktadır.
Makine sektör tamamı itibarıyla ihracatı 2019 yılında 2018 yılına kıyasla %4 artarak 17,9 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Serbest bölgelerden yapılan ihracat da dahil edildiğinde bu rakam 19 milyar $`a çıkmaktadır.

Türk makine sektöründe 2001 yılında %27 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılında %75,8’e çıkmıştır.
Türk makine sektörünün önde gelen ihraç pazarları; AB ülkeleri ve ABD’dir. Küresel ölçekte rekabetçi olan Türk makineleri, 200 ülkede kullanılmaktadır.

2018 yılı dünya makine ticareti sıralamalarında ihracatta 26. sırada, ithalatta ise 23. sırada yer alan Türkiye, Avrupa’nın 6. büyük makine imalatçısıdır.

Sektörün misyonu daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmak ve yurtdışı pazarları ile bütünleşmek, edineceği partnerlerle iş birliği kurmaktır.

Sektörün hedefi 2030’da dünya makine ticaretinden yaklaşık %1,5 pay almak ve Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yaklaşık %11 olan makine payını makine sektöründe söz sahibi olan ülkelerde olduğu gibi %20’ye çıkarmaktır.

Gelişmiş mühendislik becerileri ve yeniliklere çabuk uyum sağlama, kalite bilinci, uzmanlamış ve yüksek vasıflı orta ve üst düzey yöneticiler, genç işgücü, tesisleşme (OSB, Kümelenme vs.), gelişmiş yan sanayi, sektör örgütlenmesinin yüksekliği Türk makine sektörünün avantajları olarak sıralanabilir.

The Turkish Machinery Sector has become one of the cornerstones of the country’s economy with its latest development.

Turkey’s total exports of machinery industry in 2019, which was $ 171.6 billion, close to paying close to 11`%.
Return to machinery sector exports increased by 4% in 2018 production in 2019 and amounted to $ 17.9 billion. Including exports to free zones, this figure rises to $ 19 billion.

The ratio of exports to imports in the Turkish machinery industry, which was 27% in 2001, increased to 75.8% in 2019.
Leading export markets of the Turkish machinery industry; EU countries and USA. Used Turkish machines are for 200 uses.

2018 year in exports in the world rankings machinery trade 26 posts, 23 posts are located in imports in Turkey, Europe’s 6th largest machine tool manufacturer.

The mission of the sector is to create a machinery industry with higher technology, to integrate with foreign markets and to cooperate with the partners it will acquire.

such as the industry’s goal is to get about 1.5% of world trade in 2030 and Turkey’s machine, which machine is approximately 11% share in total exports of machinery have a say in the industry it is to increase to 20%.

Engineering innovations and skills can be listed as quick adaptation, quality awareness, specialized and highly skilled middle and senior managers, young workers, establishment (OIZ, Clustering etc.), advanced sub-industry, and the use of the Turkish machinery sector.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir